מאגר היועצים של המועצה

עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2016 (מצ"ב החוזר), החל מתאריך 1 בינואר 2018 התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים תיעשה באמצעות שימוש במאגר שהוכן מבעוד מועד ובו רשימת  מציעים מאושרים במגוון תחומים.


המועצה נמצאת בתהליך הצעת הצעות להצטרפות לשנת 2019.

להלן המאגר הקיים:

 מאגר יועצים כפר ברא - 2017.xlsx
ملف
נוהל הצטרפות למאגר היועצים 2019
חוזר מנכ"ל 8/2016 - הקמת מאגר יועצים