החל פרויקט הרחבה ושיפוץ בית הקברות

החל פרויקט הרחבה ושיפוץ בית הקברות
22