קול קורא להרשמה למאגר היועצים של המועצה לשנת 2019

קול קורא להרשמה למאגר היועצים של המועצה לשנת 2019


 קול קורא הצטרפות למאגר היועצים 2019 - פרסום.pdf